Persondatapolitik og policies

I PLAYapply´s persondatapolitik og policies beskriver vi, hvordan vi bruger persondata og sikrer efterlevelse af persondatareglerne. Vi bestræber os på bedst muligt at beskytte kvaliteten og integriteten af personoplysninger, og vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger med henblik herpå. For at sikre god skik mellem PLAYapply.com og alle vores brugere, har vi samlet alle vores retningslinjer og betingelser for brug af hjemmesiden ét sted. Begrebet ’god skik’ omfatter her måden, vi skriver/taler til hinanden på, men god skik handler også om, at vi anvender teknik og data for at optimere din og andre brugeres oplevelse og ikke mindst sikkerhed. Ved at oprette en profil på PLAYapply, godkender du vores betingelser.

Hvorfor indsamler vi personoplysninger?

PLAYapply hjælper kandidater og virksomheder med en effektiv adgang til jobopslag og jobsøgning. Modsat traditionel rekruttering inddrager vi veldefinerede kompetencer og live videooptagelser. Som et vigtigt element i denne service, vil både virksomheder og kandidater oprette og udfylde profiler samt uploade videoer. I begge tilfælde vil disse typisk indeholde persondata. Udover at skabe det optimale link mellem virksomhed og kandidat kan vi i mindre omfang anvende disse data til brug for interne markedsundersøgelser, egen markedsføring og statistik.

Hvilke personoplysninger indsamler vi?

For at oprette en kandidatprofil hos PLAYapply skal du opgive:
  • Dit rigtige navn og efternavn(e)
  • Din e-mail
  • En adgangskode
De personoplysninger, som du herudover anfører i din profil vil blive delt med de virksomheder hvori du ansøger om job. Vi anbefaler derfor, at cpr nummer og følsomme persondata ikke fremgår af det materiale, du uploader i din profil og på din video. Når du opretter din profil, skal du vælge om denne skal være offentlig (tilgængelig for alle virksomheder der bruger PLAYapplys hjemmeside) eller privat (kun tilgængelig for den virksomhed du har valgt at søge job i). For at oprette en virksomhedsprofil hos PLAYapply skal virksomheden angive en kontaktperson og dennes kontaktoplysninger. Ofte vil virksomhedens video også vise sekvenser/interviews med personer der arbejder i virksomheden.

Socialt login

Som kandidat kan du også vælge at benytte socialt login. Dette er en service, der har til formål at give dig nemmere adgang til din PLAYapply-profil. Ved at benytte socialt login kan du både spare tid og begrænse mængden af brugernavne og passwords. Ved Socialt login kan du vælge at give PLAYapply adgang til yderligere data fra en af dine sociale profiler, og dermed automatisk udfylde din PLAYapply-profil. Data er fx oplysninger som køn, alder og interesser, som bidrager til at gøre brugen af PLAYapply’ tilbud og services til dig mere relevante. Du kan benytte Facebook, Twitter, Instagram og LinkedIn som sociale login til PLAYapply.com. Ved at bruge socialt login accepterer du, at PLAYapply indhenter (oplysninger om dig fra det relevante sociale medie til brug for din profil. Ønsker du ikke, at PLAYapply og Facebook kan tracke forbindelsen mellem din profil og din adfærd på PLAYapply.com, skal du sørge for ikke at være logget ind på Facebook med den browser, du bruger til at besøge PLAYapply.com.

Beskyttelse og opbevaring af personoplysninger

På PLAYapply.com opsamles profiloplysninger i et centralt system. Alle disse oplysninger opbevares på servere i EU. Lagringsmedier, sikkerhedskopier af data mv. opbevares forsvarligt aflåst således, at uvedkommende ikke kan få adgang til oplysningerne. Vi opbevarer kun personoplysninger, så længe dette er nødvendigt til opfyldelse af de formål, til hvilke personoplysningerne er indsamlet. Oplysningerne slettes derfor efter nedenfor anførte retningslinier, dog under hensyntagen til de opbevaringspligter, der følger af anden lovgivning eksempelvis regnskabsloven Som kandidat opbevares dine data et år efter, at du sidst har været aktiv på din profil medmindre du selv sletter din profil forinden. Herefter vil du selv blive bedt om at samtykke at profilen bibeholdes i endnu et år. Jobansøgninger bliver opbevaret i seks måneder medmindre rekrutteringen undtagelsesvist ikke er afsluttet inden for dette tidsrum og virksomheden ønsker at forlænge denne. I det tilfælde bliver ansøgerne informeret herom og bedt om at tage stilling til om de forsat ønsker at være Alle profiloplysninger beskyttes af et personligt brugernavn og en krypteret adgangskode, som du når som helst kan vælge at udskifte.

Videregivelse

Som kandidat kan dine personoplysninger blive videregivet til de virksomheder, som benytter PLAYapply´s services eller alle som benytter PLAYapplys hjemmeside alt afhængig af om din profil er privat eller offentlig. Vi kan endvidere videregive dine personoplysninger til offentlige myndigheder eller andre i det omfang dette følger af gældende lovgivning, eller vi bliver pålagt videregivelse af en kompetent domstol. Dine personoplysninger vil ikke uden indhentelse af dit samtykke, blive gjort til genstand for anden ekstern videregivelse, medmindre der er hjemmel hertil i lov. Vi videregiver ikke dine personoplysninger til markedsføringsmæssige formål, herunder til udsendelse af e-mails med reklameindhold, medmindre du har anmodet herom og accepteret dette.

Behandling hos tredjepart

Playapply kan vælge at benytte databehandlere, herunder udbydere af software, website hosting, sociale og professionelle medier, backup, sikkerhed og opbevaring. Dine personoplysninger vil derfor kunne blive overladt til tredjeparter, instrueret af os til at behandle dine personoplysninger på vores vegne. Databehandlere behandler kun dine personoplysninger til de specifikke formål, som oplysningerne er indsamlet til. Dine personoplysninger kan blive overført til andre lande uden for EU/EØS, og lande, der ikke har love, der giver særlig beskyttelse af personoplysninger. Vi forpligter alle databehandlere til at behandle dine personoplysninger fortroligt, og til at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondataloven.

Indsigt / rettelse / sletning / overførsel

Du har altid mulighed for at bede om overførsel af, indsigt i, tilretning af samt sletning af de registrerede personoplysninger. Alternativt kan du selv slette eller korrigere oplysninger fra din brugerprofil.

Henvendelse til os / Klageadgang

Hvis du har spørgsmål vedr. persondata, bedes du rette henvendelse til os på e-mail: [email protected] Du har i medfør af persondataloven mulighed for at klage over behandlingen af dine personlige oplysninger. Klager kan indgives til Datatilsynet.